Ulazak u Srbiju: Unos kućnih ljubimaca - Pet Magazine
Pas:
Mačka:
Od petmagazine - 16/01/2024

Ulazak u Srbiju: Unos kućnih ljubimaca

Ukoliko putujete u Republiku Srbiju i planirate da povedete svog kućnog ljubimca, neophodno je da se upoznate sa uslovima pod kojima to možete da učinite. Informacije o putovanju sa kućnim ljubimcem objavljene su na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

piše: petmagazine.rs

Ukoliko planirate da na put povedete i svog kućnog ljubimca,morate pre toga pripremiti odgovarajuća dokumenta i za svog psa, mačku ili krznašicu. Za prelaz preko državne granice samo pasoš nije dovoljan. Evo šta je sve potrebno pripremiti kako biste nesmetano mogli da putujete sa svojim ljubimcem.

POTVRDA O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJE

Prilikom izdavanja veterinarskog sertifikata za kućne ljubimce, koji u državu ulaze sa teritorije trećih zemalja na teritoriju zemalja članice EU, kućni ljubimci moraju da poseduju pasoš za kućne ljubimce, zatim moraju da budu obeleženi čipom, ili jasno vidljivim tetovir brojem – samo ako je tetovran pre 03 jula 2011. Zatim, moraju biti vakcinisani ili revakcinisani protiv besnila, a vlasnici životinja moraju priložiti na uvid potvrdu o vakcinaciji-pasoš. Zatim, vlasnici kućnih ljubimaca moraju priložiti na uvid potvrdu o zdrastvenom stanju životinje izdatu od strane veterinara najkasnije 48 sati pre putovanja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede navodi još da vlasnici kućnih ljubimaca moraju priložiti rezultat laboratorije ovlašćene od strane Evropske Unije, o urađenom laboratorijskom pregledu uzorka seruma kućnih ljubimaca na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela protiv virusa besnila. Uz to, vlasnici moraju posedovati veterinaski sertifikat izdat od strane nadležne veterinarske inspekcije Republike Srbije.

NEKOMERCIJALNO KRETANjE KUĆNIH LjUBIMACA U REPUBLIKU SRBIJU

Za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca iz drugih zemalja u našu državu, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

-životinje treba da budu obeležene mikročipom, da su kućni ljubimci vakcinisani protiv besnila sa najmanje jednom antigenskom jedinicom po dozi,

-da kućni ljubimci zadovoljavaju sve preventivne mere potrebne za zaštitu javnog zdravlja i zdravlja kućnih ljubimaca radi kontrole bolesti ili infekcija koje nisu besnilo, a koje bi se mogle raširiti zbog premeštanja tih istih kućnih ljubimaca, u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;

-da kućne ljubimce prati ispravno popunjen pasoš izdat od ovlašćenog veterinara određene zemlje.

 

Saveti za siguran i prijatan put sa psom

 

PUTOVANJE SA OSTALIM KUĆNIM LJUBIMCIMA

Za nekomercijalno kretanje ostalih kućnih ljubimaca iz drugih u našu zemlju, sledeći uslovi/zahtevi moraju biti ispunjeni. Vodite računa o tome da su obeleženi ili opisani na propisan način, da kućni ljubimci zadovoljavaju sve preventivne mere potrebne za zaštitu javnog zdravlja i zdravlja kućnih ljubimaca radi kontrole bolesti ili infekcija, a koje bi se mogle raširiti zbog premeštanja tih istih kućnih ljubimaca u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo, da ih prati sertifikat izdat od strane nadležnog organa zemlje iz koje dolazi.

KOMERCIJALNO PUTOVANJE U REPUBLIKU SRBIJU

Ovo se odnosi na situaciju u kojima životinje menjaju vlasnika, poklanjaju se/prodaju se. Uvoznik mora podneti zahtev za dobijanje rešenja o veterinarsko sanitarnim uslovima uvoza. Zahtevi se podnose Upravi za veterinu. zahtev mora biti osoba ili špediter iz Republike Srbije. Potrebno je 10 radnih dana za dobijanje rešenja. Zahtev se može naći na sajtu Uprave za veterinu, navodi se na sajtu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pratite savete i pravilnike i potrudite se da putovanje vašeg ljubimca protekne u najboljem mogućem redu!