Kurs – Velika škola kinologije - Pet Magazine
Pas:
Mačka:
Od petmagazine.rs - 12/01/2021

Kurs – Velika škola kinologije

Kinološka akdemija je u septembru 2020. pokrenula novi kurs “Velika škola kinologije”, koji se sastoji iz 10 modula sa različitim tematskim jedinicama. Svaki od modula se može upisati i završiti nezavisno jedan od drugog, ili kombinovati više modula. Takođe postoji mogućnost pohađanja celog kursa i svih modula odjednom. Ovaj kurs je prvi akreditovani kinološki kurs od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

Prvi polaznici su predavanja počeli da slušaju u septembru prošle godine, a nakom januarske pauze, kurs se nastavlja sa modulima 7, 8, 9 i 10., na koje je se još uvek moguće upisati u ovoj akademskoj godini.

U kinologiji se i dan danas malo uči o ponašanju pasa- o njhovoj kogniciji, o emocijama, o tome kako iskazuju strah i stres. Skloni smo da pse posmatramo kao neke mašine koje besprekorno moraju da izvršavaju komande i zadatke  a kada to ne urade, onda im pripisujemo da su tvrdoglavi, da nam se inate i da neće namerno da nas slušaju. Retko kada pomislimo da mi nismo dovoljno edukovani i da ne znamo na pravi način da psu prenesemo željenu informaciju ili komandu.

Psi su emotivna bića, koja osećaju strah, bol i stres i koja imaju čitavu lepezu emocija koje prožimaju sva njihova ponašanja koja su nama vidljiva golim okom. Mi ne možemo da vidimo šta se dešava u njihovim glavama, međutim to ne znači da ne možemo da saznamo nešto o tome i da naučimo.

Bihevioristika kao primarna naučna disciplina koja se bavi proučavanjem ponašanja pasa i rešavanja problema u ponašanju, do dana danas nam je dala već puno odgovora zahvaljujući prvenstveno napretkom tehnologije koja nam je omogućila da “uđemo” u um psa i da razumemo njihova ponašanja onakva kakva zapravo jesu.

Trening psa je tehnika i veština trenera/ vodiča. Da bi trening psa bio uspešan, trener mora biti dobro potkovan znanjem iz oblasti etologije, biheviorizma, psihologije, kognitivne etologije, bihevioristike kao i antrolopologije. Sve ove naučne discipline zajedno mogu nam dati odgovor na pitanje – KAKO da treniramo psa i ZAŠTO se pas ponaša na određeni način.

Upravo iz ovog razloga, za vas smo u okviru našeg novog kursa VELIKA ŠKOLA KINOLOGIJE, napravili i dva modula koji se bave osnovama psihologije pasa.

Svaki modul traje 3 nedelje sa po dva predavanja nedeljno u trajanju od 2h. Jedini uslov za pohađanje modula jeste da budete stariji od 18 god, a moduli su namenjeni pripravnicima za kinološke sudije, kinološkim sudijama, odgajivačima, hendlerima, pet siterima, grumerima, osobama koje se bave obukom pasa, radnicima u pansionima i prihvatilištima, aktivistima udruženja za zaštitu životinja, kao i običnim vlasnicima pasa.

Modul 7 pod nazivom “Komunikacija i ponašanje pasa” startuje od februara.

Ovaj modul se sastoji od 6 tematskih celina:

1. Govor tela psa

2. Komunikacija između čoveka i psa

3. Emocija i problemi u ponašanju pasa

4. Socijalizacija strah i anksioznost

5. Stres i agresija

6. Preveniranje poremećaja u ponašanju pasa

Na ovom modulu polaznici će se upoznati sa osnovnim oblicima ponašanja pasa, načinom na koji komuniciraju kako između pripadnika svoje vrste tako i sa čovekom. Naučiće da prepoznaju različita emotivna stanja i da saznaju kako emocije utiču dalje na ponašanje. Takođe, daćemo i odgovore na jedno od najčešćih dilema – kako razlikovati  neposlušnost od poremećaja u ponašanju, i koji su sve to načini prevencije.

Modul 8 pod nazivom “Učenje i trening kod pasa” kreće od marta. Tematskih celina  u ovom modulu takođe ima šest:

1. Teorija učenja

2. Principi dobrobiti kod pasa

3. Tehnike pozitivne motivacije

4. Oprema za trening pasa

5. Vrste treninga kod pasa

6. Vrste bihevioralne modifikacije

Polaznici će naučit da razumeju  principe po kojima psi uče, načine na koje usvajaju komande i koje su to sve tehnike, u zavisnosti od namene psa, sa kojima pas može da se motiviše. Takođe, upoznaće se sa pravilima dobre prakse i upotrebom adekvatne opreme za trening u skladu sa principima dobrobiti životinja

Prijave za ova dva modula možete pronaći na sajtu Kinološke akademije