Da li psi razumeju pojam vremena - Pet Magazine
Pas:
Mačka:
Od petmagazine - 02/06/2023

Da li psi razumeju pojam vremena

Psi imaju svojevrsno razumevanje vremena, ali ono se razlikuje od ljudskog. Drugim rečima, psi percipiraju vreme na svoj način. Podsetimo se – psi su veoma osetljivi na rutinu. Prepoznaju obrasce koji su povezani s vremenom nečega što se dešava, kao što je šetnja, odlazak vlasnika na posao, hrana… Oni će očekivati u tačno određeno vreme ono na šta su već navikli.

piše: petmagazine.rs

Psi imaju bolju sposobnost da shvate kratkotočno vreme, u odnosu na dugoročno. Npr. oni mogu da se raduju dolasku omiljene osobe nakon kratkog odsustva ili da pokažu znakove straha i anksioznosti, ukoliko vlasnik kasni.

Ako ste mislili da psi ne umeju da povežu ono što se desilo sa sadašnošću, grešite. Oni odlično događaje iz prošlosti reflektuju na trenutne situacije. Ako su u prošlosti doživeli nešto negativno u određeno vreme ili na određenom mestu, oni će reagovati u isto vreme ili na istom mestu u budućnosti.

Međutim, za razliku od nas, psi ne shvataju vreme kao linearni kontinum i, već je sasvim jasno, ne razumeju pojmove poput minuta, sata ili, pak, dana. Znači, oslanjaju se na rutinu, a vreme povezuju uglavnom oslanjanjem na asocijacije s konkretnim događajem.