Jedna od 10 oseća se anksiozno zbog razdvajanja - Pet Magazine
Pas:
Mačka:
Od petmagazine.rs - 01/02/2023

Jedna od 10 oseća se anksiozno zbog razdvajanja

Više od jedne od 10 mačaka, kućnih ljubimaca, koje su ispitane u studiji imale su probleme u ponašanju kada su bile privremeno odvojene od svojih vlasnika.

Zanimljivo je i da je u studiji o mačkama sa problemima vezanim za razdvajanje, naučnici primetili da te mačke obično dolaze iz domaćinstava u kojima nema žena ili više od jedne žene. Nedostatak pristupa igračkama, kao i odsustvo drugih kućnih ljubimaca u kući, takođe su bili povezani sa sličnim problemima u ponašanju kod mačaka.

Od vlasnika je zatraženo da daju osnovne informacije o mački, koje uključuju opise njihove interakcije sa kućnim ljubimcima, ponašanja mačaka kada je vlasnik bio odsutan, kao i okruženje ljubimice.

Analiza je pokazala da 13,5 odsto svih uzorkovanih mačaka ima bar jednu od nekoliko osobina povezanih sa problemima vezanim za odvajanje, pri čemu je najčešće prijavljeno destruktivno ponašanje – za 20 od 30 mačaka. Uočene su i druge osobine ponašanja kao što su prekomerna vokalizacija (19 mačaka), mokrenje na neprikladnim mestima (18 mačaka), agresivnost (11 mačaka) i neodgovarajuća defekacija (sedam mačaka). Depresija-apatija, koju karakteriše nedostatak energije i gubitak interesovanja, primećena je i kod 16 mačaka sa problemima vezanim za odvajanje.