Kraljica močvare - Pet Magazine
Pas:
Mačka:
mačka ravne glave
Od petmagazine.rs - 29/09/2021

Kraljica močvare

Mačka ravne glave može da se sretne na Sumatri, Borneu i na Malajskom poluostrvu, ali je verovatno izumrla na Tajlandu, na kojem je do pre deceniju mogla da se nađe. O ovoj vrsti se zna vrlo malo, a razumevanje njene trenutne rasprostranjenosti zasnovano je na malom broju zapisa. Uopšteno se retko viđa i veruje se da je retkost

Piše: petmagazine.rs

Godine 2013. drugi fotografski dokaz mačaka ravne glave u poluostrvu Malezija snimljen je zamkama za fotoaparate u šumskom rezervatu Pasoh. Viđene su dve mačke koje se kreću zajedno po danu u nizijskim šumama daleko od vode i 1,5 km od plantaže palminog ulja. Upravo su ovo područja koja nastanjuju ove mačke, močvare, jezera, potoke i rečne šume. Uopšteno govoreći, blisko je povezana sa močvarama i skoro svi zapisi fotografija potiču iz ekstremnih nizijskih područja, uglavnom ispod 100 m. Mačka ravne glave takođe je primećena i u sekundarnim šumama.

Ponašanje

Vrlo malo se zna o ponašanju ravnoglave mačke. Veruje se da je to usamljena i noćna životinja. Sa porastom naučnih studija o različitim životinjama na Borneu, broj viđenja ovih mačaka se povećao. Smatra se da su njihove vrste plena vodene – poput ribe, žaba i rakova. Skoro sva viđenja ove mačke su bila uz reke, potoke, male bare ili rovove ispunjene vodom. Takođe su primećene kako plivaju preko reka.

Izgled

Mačka ravne glave ima dugačku i usku glavu i spljošteno čelo. Uši su mu male i zaobljene i dobro postavljene sa strane glave. Ima primetno velike, blisko postavljene oči koje pružaju maksimalni vid. Prednji gornji pretkutnjaci su veći i oštriji u odnosu na druge mačke. Mesnati omotači koji prekrivaju mačje kandže skraćeni su, tako da je samo jedna trećina svake kandže prekrivena kada se uvuče. Stopala su mu dugačka i uska. Vrlo zašiljeni i relativno duži i oštriji zubi od bliskih srodnika ukazuju na neke prilagodbe barem na određenom nivou vodene aktivnosti i ishranu ribom (unos ribe). Razvijeniji predkutnjak karakterističan je za sisare koji love klizav plen.

Njeno krzno je debelo, dugo i mekano, crvenkastosmeđa sa primesama sive. Vrh glave je svetlije crven od tela.

Reprodukcija

Kako su mačke sa ravnom glavom izuzetno retke informacije o njihovom sistemu parenja nisu dostupne, odnosno dostupni su samo ograničeni podaci o opštem reproduktivnom ponašanju mačaka sa ravnom glavom. Gestacija traje približno 56 dana; međutim, ova procena je zasnovana na jednom primeru. Na primer, ribarske mačke nemaju fiksnu sezonu parenja, mada je parenje najčešće u periodu od januara do februara. Leopardske mačke se pare u bilo koje doba godine u južnom delu njihovog područja, gde se preklapaju sa mačkama ravne glave. Obe blisko povezane vrste okote 2 do 4 mačića nakon perioda gestacije od 60 do 70 dana.

Ugroženost

Mačka s ravnom glavom je izuzetno ugrožena, prvenstveno zbog propadanja močvarnih i nizijskih šuma. Uzroci ovog uništenja uključuju naseljavanje ljudi, pretvaranje šuma u plantaže, zagađenje i lov, seču drva i ribolov. Mačke ravnih glava zarobljene su u zamkama postavljenim radi zaštite domaćih ptica. Iako nije poznato da predstavljaju metu krivolovaca u jugoistočnoj Aziji, on bi mogao da predstavlja dodatnu pretnju za vrstu.

Related Posts