Vakcina - zaštita koja život znači - Pet Magazine
Pas:
Mačka:
vakcina za macku
Od petmagazine.rs - 17/08/2019

Vakcina – zaštita koja život znači

Vakcinacija spada u osnovnu zdravstvenu zaštitu mačke, a ujedno je i zakonska i moralna obaveza svakog vlasnika

Tekst: dr vet. med. Klara Ćurčin iz veterinarske ambulante „Intervet” za magazin “Mačka”; Foto: Shutterstock

Svako ko brine o zdravlju svoje mačke, želi da je zaštiti i od ozbiljnih zaraznih bolesti. Za neke česte, a možda čak i smrtonosne bolesti, postoje vakcine koje maksimalno štite jedinku od tog vida stresa za organizam.

Osnovna zdravstvena zaštita

Vakcinacija spada u osnovnu zdravstvenu zaštitu mačke, uz redovnu zaštitu od spoljašnjih parazita (krpelji i buve) i unutrašnjih parazita (gliste). Obezbeđuje jedinci zaštitu od teških virusno specifičnih bolesti koje su česte u lokalnom području.

Procedura

Vakcinacija se najčešće sprovodi davanjem injekcije u potkožje, ali postoje i neke vakcine koje se daju ukapavanjem u oko ili u nos, a resorbuju se preko sluzokože. Vakcina predstavlja farmaceutski biološki preparat koji je predviđen da obezbedi zaštitu od specifične bolesti, stimulišući imuni sistem da stvori antitela za tu bolest.

„Mrtve” i „žive” vakcine

Postoje različite vrste vakcina. Mogu biti takozvane žive, koje u sebi sadrže modifikovani i oslabljeni živi agens koji stimuliše imuni sistem na odgovor. One ne izazivaju bolest već glume bolest i na taj način stvaraju imunološki odgovor. „Mrtva” vakcina sadrži inaktivan ili mrtav agens, koji je odgovoran za razvoj odgovora imunog sistema. Postoje i kombinovane vakcine.

Obaveza vlasnika

Vakcinacija protiv besnila je zakonska obaveza vlasnika mačke. Trebalo bi napomenuti i da su razne urbane legende o vakcinaciji protiv besnila zaista samo prazne priče, nisu naučno dokazane.

Vakcina protiv zaraznih bolesti je moralna obaveza vlasnika. S njom se dobija zaštita jedinke od najfrekventnijih bolesti za koje postoji zaštita. Tako se istovremeno smanjuje i materijalni izdatak vlasnika za dugotrajno lečenje, kao i moguća nepredviđena smrt ljubimca.

Bolesti

Kada je reč o bolestima, mačke se vakcinišu protiv:

  • FPV ili mačja panleukopenija ili infektivni enteritis ili mačji parvovirus
  • FHV-1 ili herpes virus ili mačji grip
  • FCV ili kaliciviroza ili mačji grip
  • FeLV ili mačja lukemija
  • Hlamidioza mačaka
  • Bordoteloza mačaka
  • Mikrosporioza
  • Đardioza 

Ove vakcine mogu biti kombinovane ili samostalne.

macka

Koliko često davati vakcine

Vlasnici često postavljaju pitanje koliko često bi trebalo vakcinisati mačku i čime. Univerzalnog odgovora nema, jer sve zavisi od starosti jedinke, njenog zdravstvenog stanja, lokalne epizootiološke situacije i od njenog načina života.

Inicijalnu vakcinaciju mačića trebalo bi obaviti između osme i devete nedelja, a uraditi revakcinaciju za tri do četiri sedmice. U sredini gde postoji velika populacija zaraženih jedinki preporučuje se i treća vakcina za tri do šest sedmica.

Sledeća vakcina se preporučuje za 12 meseci kao podsetnik. A posle toga se, zavisno od načina života (sama/više mačaka, indoor/outdoor, ljubimac/izložbeni, nema izvora zaraze/visokorizično područje ), vakcinacija kao podsetnik radi se na jednu do tri godine, do kraja života mačke.

Nuspojave

Problemi u vezi sa vakcinacijom postoje, mada su retki. Najčešća nuspojava je letargija, smanjen apetit i može potrajati jedan do tri dana. Povraćanje, proliv, šepanje, povišena temperatura, znaci respiratorne infekcije, otok na mestu aplikacije se takođe mogu javiti, ali veoma retko. U slučaju ovih znakova trebalo bi se obratiti veterinaru. U ovakvim situacijama preporučuju se dodatna ispitivanja jedinke, jer često kod ovih mačaka postoji bolest koja je supklinička i već opterećuje imuni sistem.

Kao zaključak, mogu reći da je vakcinacija generalno sigurna i jednostavna procedura koja štiti od bolesti, a i tako smo bliže iskorenjivanju makar jednog problema.

Savet +

Vakcinacija se radi na zdravoj jedinci koja nema unutrašnjih ni spoljnih parazita. Ne bi je trebalo sprovoditi istovremeno sa imunosupresivnim intervencijama kao što je npr. anestezija. Preporuka je da se pre svake vakcine odradi potpuni klinički pregled jedinke. Imajte na umu da je vakcina biološki materijal i da zahteva određene uslove transporta i držanja.