I pas može da donira krv - Pet Magazine
Pas:
Mačka:
Od petmagazine - 10/07/2023

I pas može da donira krv

Baš kao i ljudi, i psi mogu biti donori krvi psima kojima je to potrebno. Obično postoje određeni zahtevi koje pas donor mora da ispuni da bi dao krv, ali to je vrlo jednostavan postupak. Postoji nekoliko različitih krvnih grupa pasa za koje mogu da budu testirani, a numerički su poređane u sistemu antigena eritrocita pasa. Ove krvne grupe uključuju DEA 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4, 5 i 7. Postoji još nekoliko drugih vrsta, ali za njih ne postoje testovi. Takođe, psi mogu da imaju više različitih krvnih grupa istovremeno, jer se vrste krvi odnose na različite antigene koje krv sadrži.

piše: petmagazine.rs

Da biste utvrdili koju vrstu krvi ima vaš ljubimac, morate da ga testirate tako što će vaš veterinar uzeti uzorak krvi i pokrenuti test kako bi postigao rezultate. Testovi ć e proveriti koji antigeni su prisutni u crvenim krvnim zrncima što ć e odrediti krvnu grupu psa.

Razlozi za donaciju

Baš kao i ljudi, neki psi gube velike količine krvi zbog bolesti, operacije ili traume i zato im je potrebna transfuzija krvi, koju ne vrši svaki veterinar, pa se za ovaj postupak mogu koristiti specijalne bolnice ili bolnice za hitne slučajeve. Prva transfuzija koju pas dobije može biti sa bilo kojom vrstom krvi, ali ako su potrebne naknadne transfuzije, krv ć e morati da se ukuca i uporedi. Ukrštanje krvi osigurava da su krvne grupe kompatibilne između davaoca i primaoca.

Kada pas može da donira krv

Već ina veterinara ima posebne zahteve kako bi se osiguralo da davaoci krvi budu uglavnom krupni psi i da su dovoljno zdravi. Pedeset kilograma je obično minimalna težina potrebna da bi pas bio davalac krvi. Moraju biti i prijateljski raspoloženi, bez zaraznih bolesti koje se prenose krvlju i parazita, poput srčanih crva i Lajmske bolesti. Takođe, moraju biti vakcinisani i ne smeju da koriste druge lekove osim lekova koji se koriste kao preventiva protiv parazita. Psi mogu davati krv samo jednom u tri nedelje, pa ako se od vašeg psa traži da daje krv češć e, to ne bi trebalo da radi zbog sopstvene bezbednosti.

Kako pas daje krv

Davanje krvi je jednostavan proces. Ako pas ispunjava fizičke, starosne i temperaturne zahteve da bi bio davalac krvi, morać e da se testira na bolesti koje se prenose krvlju i da primi vakcine potrebne da bi bio aktuelan. Jednom kada se utvrdi da su testovi bolesti prenosive krvlju negativni, vaš pas može dati krv. Krv se vadi iz velike vene na vratu psa, koja se naziva vratna, i sakuplja se u posebnu vreć u ili teglu koja će se koristiti za transfuziju drugog psa. Čitav postupak donacije obično traje manje od sat vremena.