Ljubav kao okidač - Pet Magazine
Pas:
Mačka:
Od petmagazine.rs - 29/07/2022

Ljubav kao okidač

Nivo emocionalne bliskosti između mačaka i njihovih vlasnika takođe igra fundamentalnu ulogu u strukturiranju nekih od najdestruktivnijih ponašanja mačaka

Piše: petmagazine.rs

Nova studija o macama, koja stiže iz Brazila, istražila je u kojoj meri je nivo emocionalne bliskosti između vlasnika i njihovih ljubimaca povezan sa ponašanjem životinja. Stručnjaci su bili iznenađeni kada su otkrili da se mačke koje imaju blisku emocionalnu vezu sa svojim vlasnicima najverovatnije upuštaju u “loša ponašanja“ kao što su grebanje nameštaja ili uništavanje raznih predmeta.

Istraživači su anketirali oko 500 vlasnika mačaka u Brazilu, postavljajući im pitanja o njihovoj povezanosti sa svojim kućnim ljubimcima, kao i o osobinama ličnosti i ponašanju životinja. Ogromna većina učesnika su bile žene i pokazale su jače emocionalne veze sa svojim ljubimcima nego muškarci.

– Dokazi potvrđuju da ponašanje mačaka utiče na nivo emocionalne bliskosti između životinja i vlasnika, napisali su autori studije. – U nekim okolnostima, loš odnos može dovesti do zanemarivanja, maltretiranja ili napuštanja životinje. Dok su faktori kao što su posedovanje drugih kućnih ljubimaca, pripisivanje više karakteristika životinji i česte posete veterinaru bili direktno povezani sa višim nivoom emocionalne bliskosti od strane vlasnika, agresivno ponašanje mačaka, prekomerna vokalizacija ili neprikladna eliminacija nisu bili u korelaciji sa snagom emocionalnih veza među vrstama.

Međutim, rezultati su otkrili i da nivo emocionalne bliskosti između mačaka i njihovih vlasnika takođe igra fundamentalnu ulogu u strukturiranju nekih od najdestruktivnijih ponašanja mačaka.

– U našoj studiji, mačke koje su grebale nameštaj ili uništavale predmete bile su povezane sa višim nivoom emocionalne bliskosti sa vlasnikom, napisali su stručnjaci. – Vlasnici koji nisu prijavili ovo ponašanje imali su niži nivo emocionalne bliskosti od onih koji jesu.

Iako razlog za takvu korelaciju još nije jasan, istraživači veruju da takva neprihvatljiva ponašanja mogu biti uzrokovana preterano tolerantnim stavovima vlasnika prema svojim ljubimcima. Takođe, bitno je da kažemo da su potrebna dalja istraživanja kako bi se mapirale složene emocionalne veze uspostavljene između mačaka i njihovih vlasnika, i da bi se razjasnilo kako ove veze strukturiraju i ljudsko i mačje ponašanje.