Sve o sirijskom hrčku na jednom mestu

Zlatni ili sirijski hrčak (Mesocricetus auratus) je glodar koji pripada potporodici hrčaka, Cricetinae. Njihov prirodni geografski raspon je u sušnom regionu severne Sirije i južne Turske. Njihov broj u divljini opada zbog gubitka staništa usled poljoprivrede i namernog eliminisanja od strane ljudi.Tako se divlji sirijski hrčci sada smatraju ugroženim od strane Međunarodne unije za zaštitu … Continue reading Sve o sirijskom hrčku na jednom mestu […]