Preporuka Udruženja veterinara male prakse Srbije - Pet Magazine
Pas:
Mačka:
Od petmagazine.rs - 01/04/2020

Preporuka Udruženja veterinara male prakse Srbije

Udruženje veterinara male prakse Srbije uputilo je juče dopis nadležnim institucijama povodom donošenja odluke o ukidanju mogućnosti da vlasnici kućnih pasa izvedu pse u redovne šetnje. Udruženje je dopis poslalo na adrese Vlade Republike Srbije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i Veterinarske komore Srbije.

Njihov dopis prenosimo u celosti:

“Poštovani,
Povodom donošenja odluke o ukidanju mogućnosti da vlasnici kućnih pasa izvedu pse u redovne šetnje zbog osnovnih fizioloških potreba (u terminu od 20 – 21h), ukazujemo na sledeće činjenice:

Društveno – etički aspekt: Upravo u vreme velikih elementarnih nepogoda i ratova, savremeno i odgovorno društvo mora da pokaže da takve situacije ne smeju biti opravdanje za zanemarivanje osnovnih prava svih životinja, uključujući i kućne ljubimce.

Zdravstveni aspekt: Psima koji imaju oboljenja urinarnog trakta, oboljenje bubrega, jetre, dijabetes, endokrine poremećaje kao i oni psi koji su u fazi oporavka od hirurških intervencija, neredovno izmokravanje može dovesti do pogoršanja zdravstvenog stanja. Takođe, veliki broj pasa može da ispolji nepredviđene i nepoželjne vidove ponašanja koji mogu da ugroze njihove vlasnike ukoliko im se onemogućava redovno obavljanje fizioloških potreba.

Ljudsko zdravlje: Neredovne šetnje pasa svakako narušavaju osnovne higijenske uslove u domovima što dodatno ugrožava ljudsko zdravlje. Svi smo svesni od kolike je važnosti, naročito u ovakvoj situaciji, održavanje higijene u prostorima gde živimo i boravimo. Potrebno je preduzeti sve uobičajene i dodatne mere da se ne narušavaju higijenski uslovi u domovima.

Na kraju, veoma važna jeste činjenica da je život sa ljubimcima u svojoj osnovi generator pozitivne energije velikom broju ljudi. Narušavanje ovog sklada i frustracija izazvana ovom merom, neće doprineti da građani koji imaju pse lako podnesu ovo teško vreme i iskušenja izazvana izolacijom tokom epidemije.

Potpuno svesni situacije u kojoj se svi nalazimo i uz podršku svim institucionalnim i pojedinačnim nastojanjima da se što pre okonča pandemija izazvana sa COVID – 19, predlažemo:

  1. Ponovno donošenje odluke kojom bi se omogućilo izvođenje pasa u određenom vremenskom periodu u toku trajanja policijskog časa. Objavljivanje donešene odluke u svim sredstvima informisanja sa jasnim instrukcijama;
  2. Primerenu kontrolu vlasnika pasa i njihovih ljubimaca od strane policije i komunalne inspekcije koja je adekvatno informisana, instruirana i opremljena čitačima mikročipova;
  3. Umesto kolektivnog kažnjavanja vlasnika kućnih ljubimaca, propisivanje kaznenih mera onim pojedincima za koje se utvrdi da ne poštuju propisanu odluku i obaveštavanje o tome putem sredstava informisanja;
  4. Konsultovanje sa veterinarskom strukom po svim pitanjima koja se odnose na životinje u toku pandemije izazvane sa COVID – 19.

U Beogradu,
Denis Novak DVM MRCVS
Predsednik Udruženja veterinara male prakse Srbije (UVMPS / SASAP)
Predsednik Evropske federacije veterinarskih asocijacija za kućne ljubimce (FECAVA)