mimika

Komunikacija: Psi nam se obraćaju i mimikom

Univerzitet u Portsmutu, SAD, sproveo je istraživanje koje je prvi put dokazalo da psi menjaju izraze na licu kao direktan odgovor na ljudsku pažnju.

 

 

Izvor: magazin Pas

Psi ne pokazuju više facijalnih izraza kada vide ukusnu hranu, što dokazuje da psi menjaju izraze lica kao način komunikacije, a ne samo zato što su uzbuđeni. Istraživanje se najviše fokusiralo na podizanje obrva koje čini da oči izgledaju veće – takozvani pseći pogled.

U istraživanju je korišćena napredna tehnologija koja je snimala promene na licu pasa i upoređivala ih s različitim situacijama – kad dobijaju hranu, igračku ili kad ih čovek gleda.

Naučnici koji su sproveli istraživanje objašnjavaju da svi sisari imaju mogućnost da menjaju izraze lica, ali da su psi zasada jedini koji na taj način komuniciraju s ljudima. Pretpostavka je da su tu sposobnost stekli tokom hiljada godina pripitomljavanja i života s ljudima.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *