pas i macka

Međunarodni dan životinja beskućnika

Povodom Međunarodnog dana životinja beskućnika (International Homeless Animals Day) koji se svake godine obeležava treće subote u avgustu mesecu organizacija Link plus iz Beograda obratila se ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislavu Nedimoviću.

 

 

 

Ovo Udruženje smatra da je Uprava za veterinu odgovorna za nerešen problem napuštenih pasa i mačaka, i njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

Na dan kada organizacije širom sveta upozoravaju na patnju napuštenih životinja i apeluju na vlasnike kućnih ljubimaca da ih obeležavaju i sterilišu umesto što ih izbacuju na ulicu, upozoravamo da Srbija danas, 12 godina nakon usvajanja Zakona o veterinarstvu i osam godina od usvajanja Zakona o dobrobiti životinja, obeležava još jedan Dan životinja beskućnika u znaku surovih zločina i stradanja napuštenih pasa i mačaka.

Odgovornost za postojeće stanje snosi Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Naše ulice preplavljene su psima i mačkama neodgovornih vlasnika koje niko ne kontroliše. Sve je više rasnih pasa na ulici – ilegalni odgajivači izbacuju pse koji nisu pogodni za učešće na izložbama, pa i čitava legla štenadi koja ne uspeju da prodaju!

Zakon o veterinarstvu propisao je još 2005. godine obavezu lokalne samouprave da osnuje zoohigijensku službu i da jedna od njenih najvažnijih aktivnosti bude humano zbrinjavanje napuštenih pasa i mačaka. Danas svega nekoliko desetina lokalnih samouprava u Srbiji ima svoju zoohigijensku službu.

Osim nedostatka volje da se problem reši, primene neefikasnih metoda i nedostatka stručnog kadra, dodatni problem predstavlja što se populacija napuštenih pasa i mačaka koje žive na ulici posmatra kao da je nastala na ulici, i što se pretpostavlja da će sklanjanje pasa s ulice rešiti problem.

Međutim, višedecenijska praksa ubijanja pasa i mačaka pokazala je da se radi o najneefikasnijem metodu za rešenje ovog problema!

macka i pas

Zašto danas, 2017. godine, ponovo moramo da se borimo protiv zalaganja nekompetentnih državnih službenika koji žele da iskoriste najavljene izmene zakona za legalizaciju ubijanja napuštenih kućnih ljubimaca?

Vlasnici i odgajivači pasa već 12 godina su u obavezi da svog psa trajno obeleže mikročipom, a ista obaveza uvedena je i za vlasnike i odgajivače mačaka 2012. godine, usvajanjem Pravilnika o načinu obeležavanja i registracije pasa i mačaka. Iako ova zakonska obaveza postoji duže od decenije, do danas nije stvoren mehanizam kontrole sprovođenja ovih zakonskih odredbi.

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispune odgajivačnice za životinje usvojen je 2012. godine, da bismo nakon pet godina imali svega tri registrovane odgajivačnice pasa i nijednu registrovanu odgajivačnicu mačaka! 

Upozoravamo da su zabeleženi napadi vlasničkih pasa na ljude, čak i sa smrtnim ishodom (Petrovaradin, jul 2016. godine), ali ni to nije bio dovoljno jak signal Upravi za veterinu da mora da počne da primenjuje i unapređuje zakone u svojoj nadležnosti.

Zašto je Uprava za veterinu jedini deo državne uprave u kojem nema rezultata i koji ne može da se snađe u procesu reformi?

Organizacije godinama javno zastupaju održivo sistemsko rešenje ovog problema i obraćaju se donosiocima odluka sa konkretnim predlozima za unapređenje i lakše sprovođenje zakonskih odredbi koje će dovesti do vidljivih rezultata u roku od nekoliko godina.

Ignorisali ste sva dosadašnja obraćanja organizacija, svi dopisi ostali su bez odgovora. Nadamo se da ćete uzeti u obzir sve argumente i dokaze koje su vam dosad organizacije dostavile i da ćete da prihvatite ponuđenu pomoć u izradi kvalitetnih propisa – naročito u onom delu koji ne proističe iz obaveze usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima Evropske unije, ali koji direktno utiču na kvalitet života ljudi i životinja u Srbiji, kao i na smanjivanje troškova i problema svih lokalnih samouprava koje proističu iz nepostojanja kontrole vlasnika i odgajivača pasa i mačaka” – navodi se u saopštenju udruženja Link plus.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *