glupiranje

Da li znate… da psi pamte i naše glupiranje

Nova istraživanja pokazala su da psi mogu da zapamte i naše poteze i događaje čak i kad nisu imali neki poseban značaj u vreme kad su se dogodili.

 

Izvor: magazin Pas

Otkriće objavljeno u časopisu Current Biology dodalo je pse na kratku listu životinja (pacovi, golubovi i primati) koje imaju epizodnu memoriju (zaduženuza sećanje na određene događaje). Ova veština obično se povezuje sa samosvešću, pa ovo saznanje predstavlja nagoveštaj da bi psi mogli da imaju svest o sebi.

Istraživači su koristili trik Radi što i ja. Psi koji su naučili ovaj trik mogu da gledaju osobu kako nešto radi, a zatim da ponove to isto. Na primer, ako čovek skoči i kaže „uradi to“, pas će takođe skočiti.

Međutim, samo izvođenje trika nije dovoljno da dokaže tezu. Zato su istraživači najpre obučili 17 pasa da imitiraju ljudske akcije na komandu. Potom su iste pse naučili da legnu nakon što vide čoveka da dotakne kišobran. Kad su psi naučili da legnu kad treba, istraživači bi ih iznenadili komandom „uradi to“ i pas bi ponovio ranije zapamćenju akciju, poput skoka o kome smo pričali.

Pas je zapamtio besmisleno ljudsko glupiranje od ranije, iako nije imao nikakvog posebnog razloga da se toga seća niti je za to bio nagrađen.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *