stock-photo-dogs-playing-at-a-dog-park-55491916

Reagovanje udruženja „Link plus“ na tekst magazina Pas

U skladu sa odredbama člana 83. Zakona o javnom informisanju i medijima koje se odnose na pravo na objavljivanje odgovora na informaciju, objavljujemo odgovor na intervju sa direktorom JKP Beograd“ dr vet. med. Budimirom Grubićem, objavljenom u magazinu Pas i na portalu petmagazine.rs.

 

 

Kako se navodi u odgovoru Udruženja „Link plus“, u tekstu je objavljena neistinita informacija:

–    da JKP „Veterina Beograd“ ima veliku pomoć organizacije Link plus

Ovim odgovorom ukazuje se na to:

– da organizacija Link plus u kontinuitetu ukazuje na loše odluke, nedostatak kapaciteta (pre svega znanja), primenu neefikasnih mera za rešavanje problema napuštenih kućnih ljubimaca, netransparentnost u radu JKP “Veterina Beograd” i odbijanje saradnje sa organizacijama civilnog društva

– da je organizacija Link plus od direktora JKP “Veterina Beograd” zatražila da joj u pisanom obliku dostavi spisak organizacija s kojima to preduzeće sarađuje, ali da u odgovoru nije navedena nijedna organizacija

– da je organizacija Link plus dana 22.6.2016. godine zahtevala od dr vet. med. Budimira Grubića da podnese ostavku

– da je organizacija Link plus upozorila javnost da je 30.11.2016. godine usvojena Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene i zoohigijenske službe na teritoriji grada Beograda, koja je pripremljena na netransparentan način i bez učešća organizacija civilnog društva, suprotno Smernicama za učešće OCD u procesu usvajanja propisa, odnosno uredbi Vlade Republike Srbije

– da na osnovu iznetog može da se zaključi da nema govora o saradnji organizacije Link plus sa JKP „Veterina Beograd“ i da naša organizacija ne spada u organizacije koje pružaju veliku pomoć tom preduzeću, te da je samim tim tvrdnja dr vet. med. Budimira Grubića neistinita.

 
1 koemntar za “Reagovanje udruženja „Link plus“ na tekst magazina Pas

 1. Aleksandra

  JKP, tj, prihvatilišta i zoohigijene skrivaju nepravilnoti u svom radu, rade netransparetno uprkos zakonskoj obavezi javnog rada.

  Najčešće stupe u saradnju sa pojedinim udruzenjima koja iz nekog interesa (nepoštene namere) saradjuju, time navodno ispunjavaju obavezu transparentnog rada i kriju se iza tih udruzenja.

  Ovo je slučaj zloupotrebe imena Link-a…

  Svima je poznat slučaj, kada su udruzenja protestvovala protiv javne nabavke Veterine Beograd, u vezi nabavke ogrlica za napuštene pse, umesto da ta sredstva budu iskorišćena za zbrinjavanje, ishranu, lečenje tih istih zivotinja. Ogrlice će ubrzo biti pokradene

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *