Man and central Asian shepherd walk in the park. He keeps the dog on the leash.

Istraživanje: Psi više vole neverbalnu komunikaciju

Sve osobe koje pojačano gestikuliraju kada govore, a ako su uz to i vlasnici pasa, obradovaće ova vest. Naime, naučnici su ustanovili da naši psi više vole kada im se obraćamo rukama nego kada sa njima razgovaramo.

 

 

Psi su veoma dobri u tumačenju našeg govora tela, naročito gestikulacije rukama. Kako je u ranijim studijama potvrđeno, psi nas znatno bolje „čitaju“ od šimpanzi i gotovo jednako kao deca. Poslednja studija pokazala je da ne samo da odlično tumače našu neverbalnu komunikaciju, već više vole i da sa nama „pričaju“ pogledima i pokretima tela, nego da „glasno razgovaramo“.

U eksperimentu koji su sproveli naučnici, vlasnicima je rečeno da svom psu upute četiri komande – sedi, mesto, lezi i dođi, najpre govorom, a potom i pokretom rukom. Kako su istraživači naveli, psi su mnogo bolje izvršili komandu i bili uspešniji kada im je gazda rukama zadavao komande, nego kada ih je izgovarao.

Takođe, kada su vlasnici davali komande istovremeno glasom i rukama, psi su gotovo uvek poslušali ruke, a glas su ignorisali.

Slično je i sa ljudima. Kako je pokazala studija iz 2014. godine, ljudi gestikuliraju ne da bi naglasili šta je poenta, već da bi razjasnili o čemu govore. U studiji je utvrđeno da ispitanici nisu razumeli ljude kada njihove reči i gestikulacija nisu bili u skladu.

Tako i psi, iako nas razumeju i kada govorimo i kada koristimo „pantomimu“, radije biraju da poslušaju naše pokrete nego reči. I naše ruke mnogo bolje razumeju.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *