stock-photo-closeup-of-a-british-bulldog-licking-nose-while-lying-in-grass-against-the-sky-145264678

Kviz: Da li ste vi i vaš pas dobri ortaci?

Odgovorite na ovih sedam pitanja i saznajte koliko se dobro slažete sa svojim ljubimcima. Za svaki odgovor dodelite sebi poene: 1 = nikada  2 = retko 3 =  često,  4 = uvek.

 

Izvor: magazin Pas

Na kraju saberite poene i pogledajte rešenje. Evo i pitanja:

  1. Da li vaš pas dođe uvek kad ga zovete?
  2. Ako ostavite vrata od kuće ili stana otvorena, da li će vaš pas pobeći?
  3. Da li je fokusiran na vas, da li ostvarujete kontakt očima?
  4. Da li uživa kad je u vašem naručju ili kad ga mazite?
  5. Da li vas traži kad se sakrijete ili ga je baš briga?
  6. Da li brzo reaguje na vaše zahteve?
  7. Ako vas prijatelj podigne i protrese, da li vaš pas pokazuje bilo kakvu zabrinutost? Da li reaguje?

REZULTAT

Ispod 6 bodova: Morate pod hitno početi da radite na vašem prijateljstvu. Potražite pomoć iskusnijih vlasnika i više se posvetite psu.

Između 6 i 12 bodova: I dalje morate da radite na vašem odnosu, ali svakako ste ostvarili neku konekciju.

Između 12 i 18 bodova: Vaše prijateljstvo je snažno, ali vaš odnos svakako može biti još bolji.

Više od 18 bodova: Vi ste par iz snova. Čestitamo!

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *