park

Pseći bonton: I u parku postoje pravila

Kako bi svima bilo prijatno, i vlasnici i njihovi ljubimci moraju da se pridržavaju određenih pravila prilikom boravka na ovim javnim površinama, bilo da je u pitanju redovna šetnja ili celodnevni boravak na otvorenom.

 

Izvor: dr Ana Batrićević za magazin Pas

Gradski parkovi, izletišta ili šetališta u blizini reka neke su od oaza u kojima se u društvu ljubimca može pronaći osveženje i utočište od urbane vreve. Ipak, ne treba zaboraviti da su u pitanju javne površine gde osim pasa borave i deca, starije osobe, kao i sugrađani koji nemaju ljubimce ili čak iz određenih razloga osećaju strah ili nelagodnost u njihovom prisustvu.

Pristup, prava i obaveze i uopšte pravila ponašanja ljubimaca i njihovih vlasnika na javnim površinama, kao i u objektima koje koriste svi sugrađani, uređuju se aktom lokalne samouprave. U slučaju grada Beograda, na primer, pravila ponašanja vlasnika i njihovih ljubimaca na ovakvim mestima uređena su posebnom Odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca koja je usvojena 2011. godine.

Zahvaljujući nastojanjima udruženja i aktivista da se životinjama konačno obezbedi mesto koje zaslužuju u našoj svakodnevici, gradovi širom sveta otvaraju vrata svojih institucija, prodavnica, tržnih centara, kafića, restorana, ustanova kulture i vozila gradskog prevoza za kućne ljubimce. U skladu s ovim pozitivnim trendom, i u Srbiji je danas ljubimcima dopušteno da borave na mestima koja su donedavno bila rezervisana isključivo za ljude.

Ipak, treba imati na umu da određeni objekti i dalje nisu „pet-friendly“. Tako je zabranjeno uvoditi pse i mačke u: objekte organa državne uprave i lokalne samouprave, prostorije za zdravstvenu zaštitu građana, prostorije u kojima se obavlja vaspitno-obrazovna delatnost i obezbeđuju smeštaj, boravak i ishrana dece, učenika i studenata, objekte za proizvodnju, kontrolu i promet lekova, objekte za proizvodnju, smeštaj i promet životnih namirnica, kao i u verske objekte.Vlasnici ostalih objekata u javnom korišćenju moraju na vidnom mestu da istaknu obaveštenje o tome da li je uvođenje pasa i mačaka u taj objekat dopušteno ili nije.

Osim u izuzetnim slučajevima, psi i mačke smeju da borave na većini javnih površina kao što su parkovi, ulice, trgovi, šetališta, zelene površine između blokova zgrada, saobraćajnice. Ali, na javne površine smeju se izvoditi samo ljubimci koji su vakcinisani protiv besnila i koji su obeleženi (čipovani) u skladu s važećim propisima. Za razliku od pasa i mačaka, egzotične i divlje životinje koje se drže kao kućni ljubimci, poput, na primer, pojedinih vrsta zmija ili guštera, ne smeju se izvoditi na javne površine, osim prilikom promene mesta boravka i odvođenja kod veterinara. I u takvim vanrednim prilikama, egzotične životinje moraju se nositi u odgovarajućim transporterima koji su prilagođeni njihovoj vrsti i veličini.

Lice koje izvodi psa na javnu površinu snosi punu odgovornost za njegovo ponašanje. Iako mnogi psi poslušno prate svoje vlasnike i bez povodnika, treba podsetiti da se prema Odluci grada Beograda o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca pas može puštati s povodnika da se slobodno kreće samo u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini, i to u vremenu od 22 časa do 9 časova sledećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena, odnosno, u vremenu od 20 do 10 časova sledećeg dana, u periodu zimskog računanja vremena. Posebna pravila važe za mesta u neposrednoj blizini škola, gde se ovi vremenski periodi ograničavaju do 7.30 časova sledećeg dana, bez obzira na period računanja vremena, osim za vreme školskog raspusta i neradnih dana.

Takođe treba napomenuti da je Odlukom zabranjeno puštati psa s povodnika u delu parka i na drugim javnim zelenim površinama, u kojima se nalazi uređeno dečje igralište, kao i u delu koji je pod cvetnim zasadom. Pored toga, nakon pribavljanja saglasnosti nadležnih organa može se zabraniti izvođenje pasa i na neka druga mesta, poput spomen-grobljâ, površine uz spomenička obeležja, zasebne visokodekorativne partere ispred značajnih javnih ustanova i sakralnih objekata. U svakom slučaju, u parku i drugoj javnoj zelenoj površini moraju postojati vidne oznake na kojima je naznačeno u kom vremenskom periodu i u kojim delovima je zabranjeno slobodno kretanje pasa, odnosno na kojim javnim zelenim površinama je zabranjeno izvođenje pasa.

Ukoliko pas ili mačka, prilikom izvođenja, na bilo koji način isprljaju javnu površinu, vlasnik ili držalac životinje, odnosno lice koje izvodi psa ili mačku, obavezni su da isprljanu površinu bez odlaganja očiste. O postavljanju i održavanju opreme za odlaganje fekalija pasa i mačaka u parku stara se preduzeće koje taj park održava, dok se o postavljanju i održavanju opreme za odlaganje fekalija pasa i mačaka na ostalim javnim površinama stara javno komunalno preduzeće.

U mnogim svetskim metropolama, ali i u pojedinim mestima u našoj zemlji postoje posebni parkovi za pse – ograđene i naročito uređene površine po kojima se psi mogu slobodno kretati bez povodnika. Neki od njih imaju posebne poligone za igru i delove pokrivene peskom, što ljubimcima pruža poseban ugođaj. Iako se ljubimci u njima mogu neograničeno slobodno kretati, i u parkovima za pse važi određeni „kućni red“, koji je u gradu Beogradu uređen Odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca. U skladu s navedenom Odlukom, u parkove za pse ne smeju se uvoditi ženke u teranju niti bolesni psi. U ove prostore nije dozvoljeno unositi staklenu ambalažu ili hranu. Ove parkove ne smeju koristiti profesionalni treneri pasa za obavljanje obuke pasa, a psi se u njima ne smeju šišati ili četkati. Takozvani „opasni psi“ se mogu uvoditi u parkove za pse i puštati s povodnika da se slobodno kreću, ali samo pod uslovom da na njušci imaju zaštitnu korpu. Sve navedene zabrane moraju biti vidno istaknute na ulazu u park za pse, kako bi se građani blagovremeno informisali o pravilima ponašanja na takvim mestima.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *