lutalica

Stručnjaci: Lutalice su korisne

Ako eliminišete pse sa ulica, to će neminovno dovesti do porasta populacije mačaka, ali ako eliminišete i napuštene mačke, dovešćete do ekstremnog rasta populacije štetnih glodara. Tako će lanac ishrane i biološke ravnoteže biti poremećen što može dovesti do posledica po zdravlje životinja i ljudi.

 

 

Izvor: dr vet. med. Vladimir Terzin za magazin Pas

Naše okruženje se suštinski sastoji od ekosisitema i svi zajedno s biljkama i životinjama delimo mesto na kome živimo. Ovde govorimo o ekosistemima ili staništima koji su međusobno povezani i čine neraskidivu vezu – jedni bez drugih ne mogu da postoje i zajedno čine biosferu.

Svaki poremećaj u bilo kom elementu može dovesti do poremećaja u drugim delovima sistema s posledicama koje su često nepredvidljive. Prirodne promene su česte i utiču na sve vrste koje se nalaze u biosferi, ali su ove promene veoma spore i odvijaju se po zakonima prirode. Svaki upliv u njih može dovesti do nesagledivih posledica po sve žive organizme i umanjiti njihove šanse za preživljavanje.

Rešavanje problema napuštenih pasa, i napuštenih životinja uopšte, mora se sprovoditi uz puno poštovanje prethodno navedenih principa. Ovo je jedna od osnovnih grešaka koja se dogodila u mnogim slučajevima kad su ljudi pristupali ovom problemu. U rešavanju ovog problema mora se, pre svega, voditi računa da se populacija napuštenih životinja mora postepeno smanjivati na prihvatljivu meru uz puno poštovanje bioloških principa, ne narušavajući biološku ravnotežu.

Da li znate… da svaki dan u našoj zemlji psi ujedu četiri čoveka, bilo zbog gladi ili straha

Narušavanje biološke ravnoteže uvek prouzrokuje rast populacije drugih učesnika u ekosisitemu. Ako eliminišete pse s ulica, to će neminovno dovesti do porasta populacije mačaka, ali ako eliminišete i napuštene mačke, dovešćete do ekstremnog rasta populacije štetnih glodara. Tako će lanac ishrane i biološke ravnoteže biti poremećen što može dovesti do posledica po zdravlje životinja i ljudi. Pri tome moramo biti svesni da  postizanje ponovne ravnoteže u okviru nekog ekosistema može biti jako komplikovan i dugotrajan proces.

Mogu se navesti primeri mnogih zemalja, kao u našem okruženju tako i u svetu, koji su neplanski  eliminisali pse sa ulica i dobili druge posledice sa kojima je mnogo teže izaći na kraj (nekontrolisano umnožavanje mačaka, glodara, širenje zaraza itd). Zbog toga slobodno možemo navesti primer strategije koju je doneo grad Beograd 2011. godine, i koja je imala potpuno inovativni pristup ovom problemu. Ova strategija se rukovodi načelima humanosti u postupanju sa napuštenim životinjama, putem njihove sterilizacije i kastracije, ali i smanjenjem populacije na prihvatljivu meru koja neće ugroziti javno zdravlje ali će pri tome očuvati biološku ravnotežu.

Primenu ovakvih mera podržava i Svetska organizacija za zdravlje životinja (OIE). Ovo realno znači da jedan broj napuštenih pasa mora ostati na ulicama u kontrolisanoj i zdravoj populaciji. Ovakav pristup omogućava da se druge vrste koje žive u našem okruženju drže pod kontrolom. Veoma važnu ulogu u sproveđenju ovih mera imaju mere edukacije pre svega prema neodgovornim vlasnicima koji neplanskim umnožavanjem svojih životinja dovode do povećane populacije napuštenih životinja.

Dobrobit životinja i ljudi je pravac koga treba da se pridržavamo u primenjivanju metoda za rešavanje problema napuštenih životinja. Takođe je potrebno da što manje vršimo upliv u prirodne zakone koje na žalost još uvek ne poznajemo dovoljno dobro. Moramo biti svesni da svaki naš postupak utiče na životnu sredinu i zdravlje ljudi i životinja.

900.000 napuštenih pasa ima u celoj Srbiji.

Foto: Ali Sohani/ Sochi Stray Dog (guardianlv.com)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *