d21

VUKOVI SARAĐUJU, PSI SE POKORAVAJU

Zaključak do kojeg su došle komparativne psihološkinje Frederike Rang i Sofija Viranji neće se dopasti mnogim ljubiteljima pasa. Veruje se da su ljudi pripitomili vukove, birali ih tako da bi pojačali njihovu kooperativnu stranu i „stvorili” pse, životinje koje rado sarađuju s ljudima.

Ali dvojac psihološkinja, ispitujući ponašanje u čoporima pasa i vukova, došao je do zaključka da su zapravo vukovi tolerantni i skloni međusobnoj saradnji. Za razliku od njih, psi su pokazali da su mnogo skloniji podčinjavanju i poštovanju hijerarhije. Frederike Rang s Univerziteta u Beču veruje da su psi zapravo odgajani tako da što bolje slušaju naređenja i budu zavisni od svojih ljudskih gospodara.

Svoje istraživanje dve psihološkinje sprovele su posmatrajući ponašanje četiri čopora vukova i isto toliko grupa pasa mešanaca. Grupe su imale između dve i šest životinja. I psi i vukovi živeli su s ljudima od rođenja. Istraživači su ispitivali njihovu toleranciju. Davali su jednu činiju hrane najsnažnijem i najslabijem psu iz čopora, a onda to isto radili s vukovima. Pokazalo se da je najjači pas uvek „monopolizovao” hranu ne dozvoljavajući pristup slabijem koji često nije ni pokušavao da dođe do nje. S druge strane, vukovi su mnogo češće delili obrok iz činije.

U drugom testu, gde su životinje morale da prate jedna drugu kako bi našle hranu, vukovi su pokazali bolju komunikaciju.

“Vukovi veoma dobro sarađuju međusobno, a kad dođe do neslaganja ili trenutka kad mora da se donese odluka, oni dosta komuniciraju pre toga”, objašnjava Rang. “To se ne dešava sa psima. Visoko rangirani pas može reagovati agresivno na podređene čak i zbog najmanjeg prestupa.”

I u drugim testovima rezultati su bili slični – psi su mnogo češće koristili agresiju da bi disciplinovali članove čopora, dok su se vukovi oslanjali na saradnju.

To možda i nije tako iznenađujuće kad se osvrnemo na naš odnos prema psima. Mi ne sarađujemo kao u čoporu vukova. Ljudi su dominantni u gotovo svim situacijama, a psi nas slušaju.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *