maca u kuci

Sve o ljubavi i odnosu mačke prema vlasniku

Mada mnogi smatraju da se mačka zbog svojih teritorijalnih sklonosti više vezuje za mesto nego za vlasnika, ova životinja ipak zaslužuje naziv kućnog ljubimca. Za razliku od psa, ona ne gradi svoje mesto u okviru porodice na osnovu hijerarhijskih odnosa, niti svoj društveni položaj definiše u odnosu na vlasnike. Ipak, u stanju je da ostvari čvrste veze s vlasnikom i da na razne načine ispolji svoju privrženost.

Čvrste veze
Beskorisno je pokušavati da se mački nametnemo kao dominantna ličnost, jer ove životinje ne znaju za hijerarhiju, ni za položaj potčinjenosti. Zbog toga se ne preporučuje nikakvo strogo kažnjavanje, jer to kod mačke samo može da pojača strah i čak da izazove agresivne reakcije. Isto tako, bolje je pustiti je da sama izabere trenutak kada želi da stupi sa nama u kontakt i dopusti da je milujemo. Udovoljavajući njenoj želji za bliskošću, vlasnik će je ohrabriti i ojačati njihovu međusobnu vezu.
Mačka koja se potpuno prilagodila životu uz čoveka, prihvatiće sve vrste kontakata i čak će ih sama tražiti, pokazujućI da joj veoma gode. Ipak, moramo znati da prepoznamo granicu iznad koje milovanje mačku počinje da iritira, pa postoji opasnost da nas ujede ili ogrebe. Ovaj “prag tolerancije” nije kod svake mačke isti. Dok neke traže da ih dugo mazimo i milujemo, druge više vole da to kraće traje.
Mačka voli različite vrste kontakata, kao što su češkašnje glave i vrata, ili milovanje leđa i bokova, ali uglavnom ne podnosi da je milujemo po stomaku. Sposobna je da prepozna vlasnika i njegov glas i da sa njim komunicira pomoću mjaukanja i gestova. Može veoma dobro da uoči intonaciju glasa i da razlikuje emocije koje ona prenosi. Brzo nauči da se umiljava i mjauče kako bi podstakla vlasnika da je pomiluje, da joj da hranu, ili da se poigra s njom.

Omiljene osobe
Mačka najčešće sa ukućanima ostvaruje veze različitog intenziteta, mada je teško odrediti zbog čega neke osobe uživaju kod nje veću naklonost od drugih. Ne poklanja obavezno veću pažnju onome ko je hrani i brine se o njoj, ali očigledno više voli mirne osobe koje joj se ne suprotstavljaju i umirujuće deluju na nju. Zanimljivo je da osobe koje ispoljavaju ravnodušnost baš podstiču mačku da im se približi, jer ne izazivaju kod nje uznemirenost pa se oseća slobodno. Ova životinja je u stanju da prepoznaje članove porodice i da ukućane razlikuje od povremenih posetilaca. Zbog toga može da se plaši stranih osoba, pa je nikad ne treba prisiljavati da im se približi, nego je pustiti da se postepeno upoznaje s njima.
Ponekad je mačka toliko snažno vezana za neku osobu da može da promeni ponašanje, do te mere da odbija hranu i ispoljava znake depresije kad je odvojena od nje. Pošto spada u životinje koje imaju svoje navike, mačka ne voli promene, podrazumevajući i one koje se odnose na druženje. Međutim, treba izbegavati preterano vezivanje za jednu osobu, jer to za nju može biti veoma traumatično prilikom razdvajanja. Treba joj pružiti mogućnost da se veže za više osoba i navikne na razdvajanje, izbegavajući bilo kakve rituale prilikom odlaska i povratka kući. Preterano vezivanje se najčešće zapaža kod mačića koji su rano ostali bez majke.

Nova lica
Ako porodica u kojoj mačka živi treba da se uveća dolaskom bebe, neophodno je pripremiti životinju da prihvati novog člana i da se veže za njega. Pre nego što beba stigne kući, možemo mački puštati snimke dečjeg plača kako bi se na vreme navikla na njega. Kad beba malo odraste, treba je naučiti da poštuje mačku, da ne ide stalno za njom i ne sateruje je u ćošak, što bi kod životinje moglo da izazove agresiju. Mačka uglavnom dobro prihvata dolazak bebe, pod uslovom da promene budu postepene.

Rani kontakti
Stepen privrženosti vlasnicima zavisi od dobre socijalizacije mačića u odnosu na pripadnike svoje vrste. Pošto se tokom prvih osam meseci života navikne na ostale mačiće iz legla, mače se zatim upoznaje sa drugim životinjskim vrstama i čovekom. Da bi lakše prošlo kroz ovu etapu, treba ga često uzimati u ruke i omogućiti mu da doživi pozitivna iskustva sa ljudima. Svaki tarumatičan doživljaj može imati trajne posledice. Mačetu treba omogućiti česte fizičke kontakte u prijatnom okruženju. Zbog loše socijalizacije, postoji opasnost da mačka beži od čoveka, ili prema njemu ispoljava agresivnost. U nekim slučajevima, uprkos kontaktima, izvesne mačke se nikada ne naviknu na čoveka.

Pripremila: S. Jovičić

Izvor: Zov

Pročitajte još:

Ova mačka je samo želela da bude voljena

Kako mačke pokazuju naklonost ljudima?
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *