macka gleda TV

GLEDANJE KLIPOVA NA POSLU JE OK? SAMO AKO SU SA MAČKAMA.

Gledanje video klipova mačaka na internetu povećava energiju i pozitivne emocije, a smanjuje negativna osećanja. Ovaj efekat se javlja čak i kada se klipovi posmatraju u stanju prokrastinacije – odlaganja velikih poslova za kasnije.

Klipovi sa mačkama umanjuju anksioznost, nervozu i stres

Vodeći autor ovog istraživanja, Džesika G. Mejrik, primetila je da su navedeni pozitivni efekti u skladu sa efektima terapije životinjama uopšte, tako da bi se klipovi sa mačkama u budućnosti mogli iskoristiti kao ekonomičnija alternativa.

Neko misli da gledanje online klipova sa mačkama nije dovoljno ozbiljna tema za akademska istraživanja, ali činjenica je da su danas jedna od najpopularnijih stvari na internetu“, rekla je Mejrikova. „Ukoliko želimo bolje da razumemo uticaj koji internet ima na nas kao individue i društvo u celini, istraživači ne bi trebalo više da ignorišu mačke na internetu.“

Kao istraživač medija i neko ko gleda klipove sa mačkama, osećala sam se primorano da sakupim neke podatke o ovom popularnom kulturnom fenomenu“, dodala je.

Cat TV

Istraživanje je obuhvatilo 7.000 ljudi koji redovno gledaju klipove sa mačkama. Učesnici su izveštavali o tome da se osećaju mnogo energičnije i pozitivnije nakon gledanja klipova, kao i da im se smanjuju negativne emocije.

Čak iako gledaju klipove sa mačkama na YouTube-u dok prokrastiniraju ili onda kada bi trebalo da rade, emocionalna korist im može čak i pomoći da se kasnije spremno prihvate posla“, tvrdi Mejrikova.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *