Caspian-True-Seal

Foka od koje zavise životi ljudi

Kaspijska foka je jedini morski sisar pronađen u kaspijskom moru i nigde više na svetu. Na početku 20.  veka bilo ih je oko milion. Ova životinja je ikona ovog regiona i ključni je indikator za zdravlje kaspijskog mora, od  koga zavise hiljade ljudi.

Današnja populacija se smanjila za 90 posto i nastavlja da opada. Ovo more se suočava sa mnogim ljudskim pritiscima i ekološkim promenama. Potrebne su hitne mere očuvanja da se spreči nestanak ove ključne komponente kaspijskog ekosistema.

Poreklo kaspijskih i bajkalskih foka je još uvek predmet rasprave među naučnicima.

Smatralo se da su prstenaste foke izolovane na jezerima Ladoga, Sajma, Bajkal i u Kaspijskom jezeru, gde su populacije artičkih prstenastih foka ostale bez izlaza na more u jezerima, kada se led od poslednjeg ledenog doba povukao pre oko 11.000 godina.

To može biti slučaj samo za foke na jezerima Ladoga i Sajma, koje se smatraju za podvrstu artičkih prstenastih foka. Međutim nedavna analiza mitohondrijalne DNK ukazuju da je poreklo bajkalskih i kaspijskih foka starije. Sada se smatra da ove dve vrste imaju zajedničko poreklo sa svim fokama u “grupi foka” i da su možda migrirale širom kontinenta do kaspijskog i bajkalskog jezera u kasnom pliocenu,odnosno pre 2-3 miliona godina.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *